top of page
  • Writer's pictureJuho Kuusisaari

Suvantovaiheet voimaharjoittelussa

Suvantovaiheet ovat tuttuja kokeneemmille nostajaille ja niiden läpikäyminen vaatii usein kärsivällisyyttä sekä nostajalta että mahdolliselta valmentajalta.


Mitä esimerkiksi ottaa huomioon, kun kehitys tuntuu jämähtäneen hetkellisesti paikoilleen?


1️⃣ Suvantovaiheet eivät ole virhe, vaan täysin luonnollinen osa harjoitetluprosessia. Ajatusmallia muuttamalla ne voi nähdä hyödyllisenä osana kokonaisuutta tai merkkinä muutoksen tarpeesta.


▶️ Ajattele kehitystä lineaarisen janan sijaan joukkona lumivyöryjä. Lumivyöryt tapahtuvat tiettyjen rajaehtojen sisällä, mutta hieman arvaamattomalla aikavälillä ja kokoluokalla. Välillä pienemmät vyöryt sijoittuvat peräkkäin näyttäen ulkoisesti lineaariselta jatkumolta. Välillä taas suuren kokoluokan lumivyöryn liikkeellelähtö vaatii paineen kerääntymistä pidemmällä aikavälillä.▶️ Seuraa harjoittelua ja tee kerätyn tiedon perusteella johtopäätöksiä. Eteneekö harjoittelu taustalla, vaikka varsinainen 1RM-tulos ei vielä ole noussut? Nousevatko sarjapainot, nouseeko arvioitu 1RM, tapahtuuko nostotekniikassa edistystä, kehittyykö nostaja harjoittelujana tai nousevatko harjoitusjakson kannalta muut olennaiset muuttujat kuten volyymikuorma?


Välillä lumivyöryn lähteminen liikkeelle vaatii enemmän työtä taustalle. Jokaisella harjoitusjaksolla 1RM:n ei ole vielä tarkoituskaan silmin nähden nousta. Lopulliseen suorituskykyyn vaikuttavat useat osatekijät.


▶️ Mikäli kehitystä ei tapahdu millään halutuilla mittareilla, mielenkiinto harjoittelua kohtaan on laskussa tai taustalta alkaa nousemaan erinäisiä muita ylikuormitusoireita (kipuja, jumeja), on aika tehdä selkeitä muutoksia. Parhaimmillaan harjoittelua pystytään suunnittelemaan niin, että suurin osa näistä tilanteista vältetään proaktiivisesti. Aina se ei tietenkään ole mahdollista.


Puhun paljon harjoittelun seurannasta ja kerätyn informaation avulle teemme päätöksiä jatkoa varten. Suvantovaiheet kuuluvat jokaiseen kokoneen harjoittelijan prosessiin, mutta se miten niihin suhtaudutaan riippuu kontekstista.


- Juho

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page