top of page
  • Writer's pictureJuho Kuusisaari

Dynaaminen harjoittelun ohjelmointi

Ajatukseni voimaharjoittelun ohjelmoinnista pyörivät vahvasti dynaamisen ohjelmoinnin ja asiakaskeskeisen valmennuksen ympärillä. Minulle dynaaminen ohjelmointi tarkoittaa sitä, että harjoittelua seurataan viikkotasolla ja menossa oleva harjoitusviikko tai etenkin harjoitusjakso vaikuttavat siihen miten harjoittelu elää tulevilla viikoilla tai jaksoilla. Tosin sanoen, ohjelmointi elää todellisen asiakkaalta saadun palutteeen ja harjoittelusta esiin nousevan informaation perusteella.


Taustalla on aina valistuneisiin olettamuksiin perustuva suunnitelma, joka toimii eräänlaisena haamurajana harjoittelun etenemiselle. Päätöksiä ei tehdä hetken mielijohteesta. Harjoitusohjelmani eivät kuitenkaan sisällä selkeitä ennalta kirjoitettuja blokkeja, vaan jaksot liukuvat lomittain painotusten muuttuessa pikkuhiljaa harjoitusvasteen perusteella. Varsinainen ohjelma siis elää ja matkan varrella alkuperäisestä suunnitelmasta saatetaan poiketa hyvinkin paljon.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa tiettyjen raamien sisällä treenejä kerrallaan noin viikon eteenpäin ja minä seuraan sekä ohjaan prosessia koko ajan aktiivisesti sovelluksen avulla.


Minulle on tärkeää, että harjoittelusta kerätään tietoa, koska se auttaa meitä jatkuvasti tekemään valistuneempia päätöksiä tulevaisuudessa. Dynaaminen harjoittelun ohjelmointi systeeminä korjaa itseään jatkuvasti ja teoriassa asiakkaalle rakennettu henkilökohtainen systeemi tarkentuu sekä kehittyy jatkuvasti mitä pidempään aikaa kuluu.


Tärkeintä lienee se, että tämä on minun näköisenä tapa saada aikaan tuloksia. Uskon vahvasti siihen, että valmentajan käyttämän systeemin tulisi sopia hänen työtapoihinsa ja luonteeseensa. Harjoittelun ohjelmointiin ei ole vain yhtä oikeaa tapaa ja erilaisilla malleilla on mahdollista kaikilla saada hyviä tuloksia. Yksi kokoaa harjoittelunsa valmiista irtonaisista nettitemplateista, toinen on 4kk suunnitelmat piirretty valmiina jokaista yksityiskohtaa myöten ja kolmas ehkä toteuttaa kuvailemaani tapaa. Neljäs jotain aivan muuta!


- Juho

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page