top of page

Mentorointipalvelu

Henkilökohtainen mentorointi tarjoaa personal trainerille, urheilulajin valmentajalle tai kuntoutusalan ammattilaiselle työkalut päivittää omaa voimaharjoitteluosaamistaan 2020-luvulle. Sisältö perustuu alan kokonaistutkimusnäyttöön ja minun parhaisiin käytännön valmennuskokemuksiini.

Räätälöin sinun tavoitteisiisi sopivan tarjouksen ja ratkaisun maksuttoman alkukartoituksen perusteella. Henkilökohtaisen koulutuksen ja mentoroinnin hinta vaihtelee kahdesta eri palvelusta riippuen 135€/200€/4vk palvelun sisällöstä riippuen.

Juho13-01.jpeg
IMG_7167-02.jpeg

Teoria + käytäntö = tosielämä

Henkilökohtainen mentorointi koulutusratkaisuna tuo saatavillesi valmiiksi jäsenneltyjä kokonaisuuksia alan kokonaistutkimusnäyttöön perustuen, jotka luovat raamit kaikelle näyttöön perustuvalle valmennukselle. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä käytännön voimavalmennuksessa, vaan saat käyttöösi myös parhaat tuloksia tuottavat havaintoni ja menetelmäni käytännön kentältä suoraan työviikkoon sovellettavaksi.

Työelämälähtöisyys

Palvelu rakentuu kirjallisten oppimateriaalien, valmiiksi äänitettyjen luentojen tai/ja henkilökohtaisten etätapaamisten varaan sovitusta paketista riippuen. Henkilökohtaisissa tapaamisissa teoriaa saatetaan käytäntöön kunkin osallistujan itsensä työympäristöön, jolloin opitut asiat eivät jää pelkästään muistiinpanoihin.

Mentorointi: Services

Sisältö

Image by Alex Litvin

Luentomateriaali

Saat neljän viikon sykleissä käyttöösi videoluentomariaaleja, joissa käydään läpi mentorointiohjelman teoriasisällöt ennalta annetun suunnitelman mukaisesti. Luentojärjestyksen ja aiheet esittelen tarkemmin ilmaisessa etäkonsultaatiossa.

Image by Tingey Injury Law Firm

Oppimistehtävät

Saat neljän viikon sykleissä luentomateriaaleihin perustuvia tehtäviä, jotka auttavat jäsentelemään asioita käytäntöön ja pohtimaan yksityiskohtia omaan työympäristöösi liittyen.

Image by bruce mars

Henkilökohtaiset tapaamiset

Saat neljän viikon sykleissä käyttöösi 90min henkilökohtaisen tapaamisen (1krt / 4vk), jonka aikana saatetaan viimeisen jakson aikana läpi käytyjä asioita omaan työympäristöösi käytännössä tai syvennetään tarvittaessa työsi kannalta olennaisiin yksityiskohtiin syvällisemmin.

Mentorointi: Features

135€/200€/4vk (sis. alv24%)

Varaa aika ilmaiseen alkukartoitukseen yhteydenottolomakkeella ja sovitaan aika yhteiselle ilmaiselle alkukartoitukselle. Lopullinen hinta riippuu sovitusta palvelun sisällöstä ja kestosta. Saatavilla on kaksi eritasoista palvelua.

Taso 1: Henkilökohtainen 90min etätapaaminen 1krt/4vk + ennalta suunnitelu mentorointiohjelman sisältösuunnitelma. 135€/4vk.

Taso 2: Ennalta tallennettu luentomateriaali + oppimistehtävät + henkilöhenkilökohtainen 90min etätapaaminen 1krt/4vk + ennalta suunnitelu mentorointiohjelman sisältösuunnitelma. 200€/4vk.

Mentorointi: Price List
bottom of page